Privacyverklaring - Schoonmaakbedrijf Verhoeven

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1 Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt door Schoonmaakbedrijf Verhoeven. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

Zoals je zult merken op deze website zijn er situaties waarin jouw gegevens door onze organisatie gevraagd en opgeslagen worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

 

2 Contactgegevens

Schoonmaakbedrijf Verhoeven

Tussenriemer 1,
4704 RT Roosendaal

Tel: + 0165 365 925
Mail: info@schoonmaakverhoeven.nl
Website: www.schoonmaakverhoeven.nl
 
KVK: 71914773

3 Jouw gegevens en het doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens van jou verzameld door Schoonmaakbedrijf Verhoeven.


3.1 Informatie aanvragen
Op de website kun je informatie aanvragen. In deze formulieren worden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op.

 

3.2 Sollicitatie functie
Op de website kun je solliciteren voor een functie. In deze formulieren worden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, cv, motivatiebrief en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op.

 

3.3 Aanvraag offerte
Op de website kun je een offerte aanvragen. In deze formulieren worden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens slaan we op.

 

3.4 Contactformulier
Als je het contactformulier invult worden jouw ingevulde gegevens geregistreerd via de website.
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat we je optimaal van dienst kunnen zijn, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en je bericht.

 

3.5 Analytics
De website van Schoonmaakbedrijf Verhoeven verzamelt (anoniem) jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

3.6 Jouw toestemming
Alle voorgaande gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

4 Ontvangers

Jouw gegevens worden niet aan derden aangereikt maar blijven binnen onze organisatie.


5 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schoonmaakbedrijf Verhoeven, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


5.1 Sollicitatie functie
Jouw gegevens worden bewaard conform wat de Wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft.

 

5.2 Contactformulier
Jouw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

5.3 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 
6 Geautomatiseerde besluitvorming 
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van jouw gegevens.

7 Cookies

Schoonmaakbedrijf Verhoeven gebruikt alleen functionele- en analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken geen tracking cookies.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Tevens heeft Google een browser add-on ontwikkeld waarmee je kunt kiezen of een website jouw gegevens mag verzamelen of niet.
 
Zie voor een verdere toelichting over cookies:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8 Beveiliging
Schoonmaakbedrijf Verhoeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.
 
Schoonmaakbedrijf Verhoeven heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen
 
  • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
  • SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
  • Op alle apparaten is adequate beveiligingssoftware geïnstalleerd zoals een virusscanner en onderkenning van een firewall.
 
9 Rechten
9.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schoonmaakbedrijf Verhoeven vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schoonmaakbedrijf Verhoeven. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 
9.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door onze organisatie.
 
9.3 Recht op overdracht
Hoewel we heel weinig gegevens van je vastleggen, heb je wel recht op overdracht ervan. Dus mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Schoonmaakbedrijf Verhoeven opgeslagen liggen en je wilt deze gegevens overbrengen naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Schoonmaakbedrijf Verhoeven al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 
9.4 Recht op wissen van gegevens (RECHT OP VERGETELHEID)
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schoonmaakbedrijf Verhoeven vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 
9.5 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schoonmaakbedrijf Verhoeven niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons=
 
9.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Schoonmaakbedrijf Verhoeven jouw gegevens gebruikt?
Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 
9.7 Uitoefening recht(en)
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@schoonmaakverhoeven.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Hoe je een veilige kopie id-bewijs kunt maken, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

10 Plichten
Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen zoals aangegeven en worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten welke zijn beschreven bij het doel waarom we je gegevens verzamelen. Wanneer we gegevens van je vragen doen we dit vanuit de optiek van dataminimalisatie.

Mocht het – in de toekomst - nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schoonmaakbedrijf Verhoeven met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Je zult daaromtrent nooit met verassingen worden geconfronteerd. Je kunt er op vertrouwen dat jij altijd in control bent wat er met jouw gegevens gebeurt.

Schoonmaakbedrijf Verhoeven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schoonmaakbedrijf Verhoeven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schoonmaakbedrijf Verhoeven te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de contactgegevens van onze organisatie.
© 2020 Schoonmaakbedrijf Verhoeven - Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring - Log in
Kom in contact met één
van onze verkoopadviseurs
Terug naar de inhoud