Huismeester/Gastheer-gastvrouw appartementencomplex

Taakomschrijving gastheer/gastvrouw appartementencomplex

Het appartementencomplex bestaat uit huurappartementen en koopappartementen. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte, een kantoor, keuken, toiletten en een leeszaal.

Serviceloket.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de service- en dienstverlening in het complex. Op alle werkdagen is een gastheer/ gastvrouw aanwezig. De ontmoetingsruimte is alleen toegankelijk voor bewoners van het complex.

Diverse taken gastheer/gastvrouw.

 • Nieuwe bewoners informeren over de gang van zaken binnen het complex;
 • Bewoners ( toekomstige bewoners ) te woord staan met vragen of klachten en hen helpen de eventuele problemen op te lossen en zo nodig helpen bij het inschakelen van hulp door derden – bij huurders zo nodig contact opnemen met de verhuurder en bij bewoners van koopappartementen met het bestuur van de VVE;
 • Bewoners eventueel ondersteunen bij het bestellen van koelverse- en diepvriesmaaltijden en onverhoopte problemen met leveranciers helpen oplossen;
 • Het doorgeven van bestelling door bewoners van brood/gebak – het in voorraad hebben van postzegels/wens- en condoleancekaarten;
 • Coördinatie verhuur logeerkamers (2) – reserveren en registreren van het gebruik van de logeerkamers (deze mogen worden gebruikt door gasten van de bewoners van de koop- en huurappartementen) – inschakelen van schoonmaakdienst na verhuur – regelen dat wasgoed door externe wasserette wordt opgehaald en controleren als het wasgoed weer wordt afgeleverd – één keer per maand de reserveringen doorsturen aan de administrateur van de VvE;
 • Regelmatig (na mutaties) overzicht met namen/huisnummer/telefoonnummer van de bewoners bij bewoners in brievenbus deponeren;
 • Relevante informatie kenbaar maken middels flyers op prikborden en in de liften of via nieuwsbrief in de brievenbus van alle bewoners;
 • Registreren opmerkingen/klachten bewoners in “logboek schoonmaakdiensten” en deze bespreken met medewerker schoonmaakdienst;
 • Sleutelbeheer (technische ruimten/hotelkamers);
 • Verzorgen naamplaatjes nieuwkomers (brievenbus/huisdeur);
 • Beheer instructieboeken en bouwtekeningen aanwezig in kast – administreren aan wie meegegeven en controleren of deze retour komen;
 • Inkopen van dranken etc.;
 • Het serveren en afrekenen van dranken;
 • Contante ontvangsten en uitgaven in kasboek bijhouden;
 • Versturen van rekeningen wanneer is afgesproken dat consumpties etc. zullen worden gefactureerd;
 • Kopjes/glazen etc. afwassen;
 • Het reserveren en registreren van het gebruik van de ontmoetingsruimte en de leeszaal voor o.a. beter bewegen voor ouderen – kaarten – sjoelen – creatieclubjes – biljarten;
 • Organiseren van maandelijkse liftbijeenkomsten – één keer per maand komen de bewoners van de appartementen per lift tezamen voor een bakje koffie en een drankje en gezellig te keuvelen;
 • In overleg met bewoners voorbereiden en plannen van een programma voor ( groeps- ) activiteiten – tot nu toe o.a. snertmiddag – Paasbrunch – Haringhappen – Kerstbrunch -aan te vullen met eventuele eigen ideeën – kosten voor rekening van de deelnemers;
 • In de ontmoetingsruimte worden de ledenvergaderingen gehouden van de VVE en van de Huurdersvereniging – de gastheer/gastvrouw serveert met behulp van vrijwilligers drankjes en verstuurt facturen;
 • Er vindt jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie plaats met hapjes en drankjes – ook deze wordt gecoördineerd door de gastheer/gastvrouw en gefactureerd;
 • Privé-aanvragen voor ontmoetingsruimte ( verjaardagen/jubilea e.d. ) coördineren;
 • Facilitaire werkzaamheden ontmoetingsruimte – regelmatig afstoffen en stofzuigen ontmoetingsruimte/ kantoor/keuken en leeszaal.